Screen Shot 2018 08 15 at 9.27.31 AM

Cornerstone Institute invites you to the launch of Brugbouers, Die Reitz-video en die pad na versoening

Bridgebuilders, The Reitz-video and the road to reconciliation

Please join us for the Cape Town launch of this book on a decisive moment for higher education change in South Africa, and participate in a discussion with the Dr Mamphela Ramphele and the author, Dr Rudi Buys, and with Stan Henkeman (Institute for Justice and Reconciliation) and Lorenzo Davids (Community Chest).

Signed copies of ‘Brugbouers’ will be available at the special launch price of R220.


Date: Tuesday, 21st August 2018
Time: 18h00 – 20h00
Venue: Cornerstone Institute, 127 Cecil Road, Salt River, Cape Town

Contact Richard Jacobs 021 484 0050 richardj@cornerstone.ac.za

English

Brugbouers, Die Reitz-video en die pad na versoening [Bridgebuilders, The Reitz-video and the road to reconciliation], by Rudi Buys. First edition July 2018, Cape Town: Penguin Random House.

Synopsis

This is the first book in Afrikaans about the infamous Reitz-video incident and its aftermath at the University of the Free State a decade ago. In 2008 the incident rocked South Africa to its foundations. In the video, four white male students subject five black workers to so-called screening tests for placement in their campus residence.

After video images of the workers having to eat food the students seemingly urinated in, racial tensions flared on campus and protesting voices sounded worldwide.

To help resolve the situation the university appointed Rudi Buys as reconciliation consultant and later as dean of students. His work at the university, in the end, became symbolic of a fiercer conflict in South Africa – between reconciliation and a threatening racial war; between old and new ways of thinking; and between hope and despair.

The book focuses on “in-betweenness”. Buys highlights the life stories of four student leaders, two black and two white, from that turbulent period, as well as the interventions for change undertaken. The first part of the book recounts the experiences of the student leaders prior to, during and after the incident, and develops a way to make sense of the events.

In the second part of the book, Buys considers his own life prior to the Reitz-incident and his experiences during the subsequent process of reconciliation in terms of the perspectives he gained from the students’ lives.

For him, the process at the university also was an opportunity to make sense of his Afrikaner-heritage. The episode at the university illustrates that Afrikaners, in their pursuit to reconcile their past with a future in the country, have the potential to become true bridgebuilders and co-authors of a non-racial future.

‘Brugbouers’ offers valuable lessons to anyone committed to active citizenship and meaningful transformation.

Afrikaanse

Hierdie is die eerste Afrikaanse boek oor die omstrede Reitz-video-voorval en sy nadraai aan die Universiteit van die Vrystaar ‘n dekade gelede.

In 2008 is Suid-Afrika tot in sy fondamente geskud deur die video. In dié video onderwerp vier wit mansstudente vyf swart werkers aan sogenaamde keuringstoetse vir plasing in hulle kampuskoshuis.

Na videobeelde van hoe die werkers kos moes eet waarin daar klaarblyklik geürineer is, het rassespanning op die kampus opgevlam en stemme van protes wêreldwyd opgeklink.

Om die situasie te help beredder, het die universiteit vir Rudi Buys as versoeningskonsultant gewerf, waarna hy as studentedekaan aangestel is. Buys se werk by die universiteit sou uiteindelik simbolies word van ’n feller konflik in Suid-Afrika – tussen versoening en ’n dreigende rassestryd, ou en nuwe denkwyses, hoop en wanhoop.

Hierdie boek fokus op “tussenin-wees”. Die verhale van vier studenteleiers, twee swart en twee wit, uit daardie onstuimige tydperk, asook die ingrypings wat onderneem is, word belig. In die eerste deel van die boek vertel Buys wat die studenteleiers voor, tydens en na afloop van die voorval beleef het, en ontwikkel ‘n manier om sin te maak van die gebeure.

In die tweede deel van die boek neem Buys sy eie lewe vooraf en dit wat hy tydens die Reitz-voorval en die versoeningsproses daarna beleef het in oënskou volgens die perspektief wat die studente se lewens gebied het.

Vir Buys was die proses by Kovsies ook ’n geleentheid om van sy eie Afrikaner-verlede sin te maak. Die gebeure by die universiteit illustreer dat Afrikaners, in hulle strewe om hul eie verlede met ’n toekoms in die land te versoen, oor die potensiaal beskik om ware brugbouers te wees en medeargitekte te word van ’n nierassige toekoms.

 Brugbouers  bied waardevolle lesse vir elkeen wat ernstig is oor aktiewe burgerskap en sinvolle transformasie in Suid-Afrika.

IJR transparent
90th logo 1
RISA
prhsa logo